Komisja Infrastruktury (19.04.2007 r.)

Protokoły Komisji Infrastruktury z lat 2015-2016 24-10-2017

Protokoły Komisji Infrastruktury z lat 2015-2016:
 

rok 2017 (*) files/fck/File/uchwaly/2017/prot_Kom_Infr_2017.zip

files/fck/File/uchwaly/2017/KI_Protokol_z_Komisji_z_dnia_04_10_2017_aneks_gotowy.doc
rok 2016 (*) files/fck/File/uchwaly/2017/prot_Kom_Infr_2016.zip
rok 2015 files/fck/File/uchwaly/2017/prot_Kom_Infr_2015.zip

(*) protokoły w trakcie opracowywania i konsultacji
 

Autor treści: Magdalena Książyk

Autor:
Data utworzenia: 24-10-2017 10:42:13
Data edycji: 31-01-2018 18:26:27