godziny pracy, zasady funkcjonowania sekretariatu

Godziny urzędowania

Godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy Syców:  
poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 730 do 1530
wtorek - 830 do 1630


SEKRETARIAT URZĘDU MIASTA i GMINY
I piętro, pokój 24 (na prawo od głównych schodów, koniec korytarza, drzwi na prawo). W sekretariacie Urzędu przyjmowane są wszelkie dokumenty i pisma do wszystkich wydziałów i biur urzędu, tam też można uzyskać informacje o jednostkach Urzędu Miasta i Gminy i ich kompetencjach. Godziny przyjęć sekretariatu są zgodne z godzinami przyjęć Urzędu.
 

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW:  

 

Burmistrz - środa, godz. 8.00 - 12.00
                        wtorek, godz. 16.30 - 17.30 (w sprawie skarg)

Zastępca Burmistrza - poniedziałek, godz. 8.00 - 12.00

 

Przewodniczący Rady Miejskiej - poniedziałek godz. 13.00 - 15.00
               środa, godz. 15.30 - 16.30 (w sprawie skarg)


Burmistrz: mgr Dariusz Maniak
Tel. (sekretariat): 62 785 5100, 101, 102
burmistrz@sycow.pl

Zastępca Burmistrza:
Tel. (sekretariat): 62 785 5100, 101, 102
wiceburmistrz@sycow.pl 

Przewodniczący Rady Miejskiej: mgr Robert Dziergwa
Tel. (Biuro Rady Miejskiej): 62 785 5135
brm@sycow.pl
 

Zachęcamy do dzielenia się uwagami na temat naszej gminy. Zapytania, sprawy, opinie, wnioski i postulaty można kierować  bezpośrednio na ww. adresy poczty elektronicznej.

 

 

 

 

 

 

Autor: AP
Data edycji: 23-11-2018 12:53:20