Słownik stosowanych skrótów

SŁOWNIK SKRÓTÓW

BIP - Biuletyn Informacji Publicznej,

CK - Centrum Kultury,

EBOI - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta to portal internetowy, którego przeznaczeniem jest zdalna obsługa interesantów w zakresie:
- przesyłania nowych pism w formie Elektronicznych Wniosków,
- śledzenia toku postępowania zarejestrowanej sprawy od momentu złożenia pisma do momentu otrzymania decyzji. Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta jest zintegrowane z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów w sposób pozwalający automatycznie przesyłać dane do systemu. Wnioski Elektroniczne trafiają na odpowiednie stanowiska, zaś status załatwianych spraw jest publikowany na stronie internetowej EBOI,

HSM - sprzętowy moduł bezpieczeństwa  (Hardware Security Module) HSM. Sprzętowy moduł kryptograficzny HSM jest powszechnie stosowany przez wojsko, banki i inne instytucje wymagające najwyższego poziomu bezpieczeństwa. HSM zapewnia realizację operacji kryptograficznych w urządzeniu chronionym mechanizmami kontroli dostępu. W przypadku próby nieuprawnionego dostępu materiał kryptograficzny ulega automatycznemu zniszczeniu. 

MGOPS - Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej,  

MOSiR - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

SGK - Sycowska Gospodarka Komunalna,

UMiG - Urząd Miasta i Gminy, 

PDF - (Portable Document Format) - jest formatem plików służącym do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzonym i promowanym przez firmę Adobe Systems. Dostępna jest bezpłatnie pełna specyfikacja formatu PDF, można pobrać ze strony: www.adobe.com

RAR - program pakujący, można go pobrać ze strony: www.winrar.pl 

XML - (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu uniwersalny język formalny przenaczony do reprezentowania różnych danych w unormowany sposób. XML jest niezależny od platformy systemowej, co pozwala na stosunkowo łatwą wymianę dokumentów. Format ten pozwala na automatyczne przetworzenie dokumentów. Zdecydowanie nie nadawałby się do tej roli dokument tekstowy (txt) czy dokument PDF. Więcej informacji www.wikipedia.pl.  

Word Viewer 2003 - darmowy produkt Microsoft do odczytu i wydruku
plików typu doc - można pobrać ze strony: Word Viewer 2003

LAPX - akty prawne (uchwały rady miejskiej) w formacie XML, darmową przeglądarkę aktów prawnych XML można pobrać ze strony: www.abc-grytner.pl/Downloads/PAP

ZGK - Zakład Gospodarki Komunalnej,

ZOS - Zespół Oświaty Samorządowej.
 


 

Stosowane pliki na naszym portalu dostępne są, m.in. w następujących formatach:

  •  .pdf - otwieranie za pomocą dowolnego programu obsługującego ten format
  •  .rar,  .zip - otwierane za pomocą dowolnego programu do archiwizacji np:
  •  .doc - otwieranie za pomocą dowolnego programu obsługującego ten format np:
  •  .rtf - otwieranie za pomocą dowolnego programu obsługującego ten format np:
  • Pobierz plik .xls - otwieranie za pomocą dowolnego programu obsługującego ten format np:
  •  .ppt - otwieranie za pomocą dowolnego programu obsługującego ten format np:

 

  Program Opis
Adobe Reader Program do odczytu plików PDF
AutoCad viewer Przeglądarka do dokumentów CADa
Excel viewer Przeglądarka do dokumentów Excela
Internet Explorer 8.0 Najnowsza przeglądarka firmy Microsoft
Norma viewer Przeglądarka do dokumentów programu Norma
PowerPoint viewer Przeglądarka slajdów PowerPointa
WinRAR Program pakujący WinRAR
WinZIP Program pakujący WinZIP
Word viewer Przeglądarka do plików worda

 

Autor: