Informacja dla mieszkańców

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE SYCÓW

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 lipca 2013r. zmieniły się zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, zaczęły obowiązywać nowe regulacje prawne, w wyniku których to Gmina stała się  odpowiedzialna za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych. W terminie do 30 kwietnia 2013r. byliśmy zobowiązani złożyć deklarację o sposobie zbierania odpadów i wysokości opłaty. Wzór deklaracji jest dostępny  w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie oraz na stronie www.sycow.pl lub www.sycow.esog.pl -> (
sycow.esog.pl/Wzor_deklaracji_o_wysokosci_oplaty_za_gospodarowanie_odpadami_komunalnymi)

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA   ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) , zorganizowany na terenie SGK, ul. Wrocławska 8,  przyjmuje nieodpłatnie:
•    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
•    odpady wielkogabarytowe,
•    chemikalia i opakowania po chemikaliach,
•    odpady zielone (trawa, liście),
•    zużyte baterie i akumulatory,
•    przeterminowane leki i opakowania szklane po lekach,
•    opakowania z drewna,
•    zużyte opony,
•    zużyte oleje silnikowe i przekładniowe, filtry olejowe i paliwowe z samochodów osobowych,
•    odpady budowlane i rozbiórkowe do 1m³ z nieruchomości lub lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym rocznie,
•    papier i tekturę,
•    szkło bezbarwne i kolorowe,
•    tworzywa sztuczne,
•    opakowania wielomateriałowe,
•    opakowania z metali lub drobnych części metalowych,
•    inne niebezpieczne odpady komunalne,
•    żużel i popiół,
•    odpady biodegradowalne, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

Godziny otwarcia PSZOK:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek - od godz. 9:00 do godz. 15:00,
wtorek - od godz. 11:00 do godz. 17:00,
sobota - od godz. 9:00 do godz. 14:00.

Harmonogramy wywozu zostały opublikowane na stronie Sycowskiej Gospodarki Komunalnej: 

Harmonogramy wywowzu wg miejscowości i ulic: sgk-sycow.h2g.pl/txt.php


DO WORKA KOLORU ŻÓŁTEGO WRZUCAMY:Worek żółty
• zgniecione plastikowe opakowania 
  po napojach i olejach spożywczych,
• butelki po płynach do mycia,
• plastikowe zakrętki,
• plastikowe torebki, worki, reklamówki,
• plastikowe koszyczki po owocach,
• zgniecione plastikowe opakowania  
  po kosmetykach i chemii gospodarczej,
• plastikowe worki, torebki i reklamówki,
• pojemniki po wyrobach garmażeryjnych,
• opakowania wielomateriałowe np. kartony po mleku i sokach,
• zgniecione puszki aluminiowe i z blachy stalowej,
• garnki, metalowe narzędzia,
• druty i rury,
• folie aluminiowe,
• pokrywki ze słoików,
• kapsle z butelek oraz  metalowe i plastikowe nakrętki,
• puszki po konserwach,
• drobny złom żelazny i metale kolorowe (spinacze, zszywki).

NIE WRZUCAMY:
·    pampersów,
·    zużytych artykułów higienicznych,
·    butelek po olejach silnikowych,
·    płynach chłodniczych,
·    opakowań po farbach,
·    sprzętu TV i AGD.      DO WORKA KOLORU ZIELONEGO WRZUCAMY: worek zielony
• bezbarwne i kolorowe butelki 
  i słoiki po napojach i żywności,
• bezbarwne i kolorowe butelki
  po napojach alkoholowych,
• bezbarwne i kolorowe szklane
  opakowania po kosmetykach.

NIE WRZUCAMY:
·    szklanych talerzy,
·    porcelany, ceramiki,
·    luster,
·    szkła okiennego,
·    żarówek,
·     lamp neonowych,
·    reflektorów,
·    szkła ognioodpornego,
·    doniczek,
·    ekranów i lamp telewizyjnych.
DO WORKA KOLORU NIEBIESKIEGO WRZUCAMY: worek niebieski
• gazety i czasopisma,
• katalogi i prospekty,
• papier szkolny i biurowy,
• koperty,
• książki w miękkich okładkach 
   lub z usuniętymi twardymi okładkami,
• torebki papierowe,
• papier pakowy,
• pudełka kartonowe i tekturowe,
            • tekturę.

NIE WRZUCAMY:
·    tłustego i zabrudzonego papieru,
·    pojemników styropianowychPOZOSTAŁE ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE Kubeł

       WRZUCAMY:
·    resztki pożywienia,
·    tłusty i zabrudzony papier,
·    pampersy i zużyte artykuły higieniczne,
·    ceramikę, porcelanę,
·    szkło kryształowe
·    zimny popiół i żużel.

 

Autor:
Data utworzenia: 20-03-2013 22:26:37
Data edycji: 18-12-2018 8:55:42