Liczba mieszkańców gminy w podziale na sołectwa (lata 2016 - 2020)

Liczba mieszkańców gminy w podziale na sołectwa w latach 2016 - 2020

 

Sołectwa

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Syców

10267

10225

10192

10284

10045    
Biskupice

317

 321

313

312

 313     

Drołtowice

471

475

575

486

485    
Działosza

520

523

510

513

 502     

Gaszowice

181

179

186

190

 182        


Komorów

411

422

420

 434  425        


Stradomia Wierzchnia

1045

1044

1038

1056

1023        


Szczodrów

519

519

528

525

 511        


Ślizów (+Bielawki)

558

558

565

575

570        


Nowy Dwór

345

330

323

338

 322        


Wielowieś
(+Święty Marek)

423

426

423

436

 428        


Wioska

880

919

962

1023

 1045        


Zawada
(+Wojciechowo Wielkie)

448

439

 437

447

 432          

 

Autor: sycow
Data utworzenia: 02-01-2017 10:42:13
Data edycji: 08-01-2021 10:28:02