Linki do innych stron związanych z obroną cywilną

Odnośniki do innych stron

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
strona internetowa: www.gopr.pl
adres e-mail: zarzad@gopr.pl
ul. Piłsudskiego 65, 34-500 Zakopane
tel./fax (0-18) 20-61-550, 20-141-52

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
strona internetowa: www.wopr.pl
adres e-mail: zg@wopr.pl
ul. Pytlasińskiego 17, 00-777 Warszawa tel./fax (0-22) 841 18 38, 841 19 77

Obrona Cywilna Kraju
strona internetowa: www.kgpsp.gov.pl
adres e-mail: wiip@kgpsp.gov.pl
Sekretariat Szefa OCKtel. (0-22) 601 48 58, fax (0-22) 845 10 00
Siedziba OCKul. Podchorążych 38   00-914 Warszawa
tel. (0-22) 523-39-77, fax (0-22) 523-30-16

Biuro Ochrony Rządu
strona internetowa: www.bor.pl
adres e-mail: poczta@bor.pl
00-914 Warszawa, ul. Podchorążych 38
tel. (0-22) 843-10-73 fax (0-22) 843-26-02

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
strona internetowa: www.topr.pladres
e-mail: topr@topr.pl
ul. Piłsudskiego 63a, 34-500 Zakopane,
tel./fax (0-18) 20-15-560, 20-14

Alert RCB - system SMS powiadamiania ludności o zagrożeniach
strona internetowa: rcb.gov.pl/alertrcb/
 
RCB - Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
strona internetowa: rcb.gov.pl/

Autor:
Data edycji: 06-05-2019 16:32:24