Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sycowie informuje, że:

·       każdy obywatel ma prawo do uzyskania dostępu do informacji publicznej w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r.nr 112 poz.1198 z późn. zm.),

·       informacje, które nie są opublikowane w niniejszym Biuletynie można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie, ul. Mickiewicza 1 po złożeniu wniosku,

·       wypełnione wnioski mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail: admin@sycow.pl lub urzad@sycow.pl 

·       korzystanie z załączonego formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej oparte jest na zasadzie dobrowolności,

·       podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

·       wniosek o udostępnienie informacji publiczne: files/fck/File/form/wniosek_inf_publ.pdf

lub wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r., poz. 95 : files/fck/89/file/procedury/2015/wniosek_o_ponowne_wyk_inf_publicz.pdf

 

Autor: Andrzej Plata
Data utworzenia: 17-02-2015 20:12:31
Data edycji: 16-02-2016 23:00:41