bieżący budżet, sprawozdania z wykonania budżetu, archiwum

Budżet Miasta i Gminy Syców

UCHWAŁA NR XVI/124/2019
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2020

 

Uchwała files/fck/Uchwala_nr_XVI-124-2019.pdf

 


UCHWAŁA NR .../...../2019 - P r o j e k t -
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia .............2019 r.
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2020

 

Uchwała z zał.
1-15
files/fck/Projekt_budzetu_na_rok_2020.zip


 


UCHWAŁA NR IV/23/2018
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2019
 

uchwała z zał. 1-11 files/fck/File/uchwaly/2018/Uchwala_nr_IV-23-2018.pdf

 

 


 

UCHWAŁA NR XLIV/321/2017
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2018

uchwała z zał. 1 - 11 files/fck/File/uchwaly/2017/Uchwala_Nr_XLIV-321-2017.pdf

 
Zarządzenie nr 616/2018 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za I półrocze 2018 r.
 

zarządznie z zał. 1-4 files/fck/File/spr/2018/Zarz_wyk_budz_1p2018.zip


 

UCHWAŁA NR XXXII/208/2016
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2017

 

uchwła z zał. (pdf): files/fck/File/uchwaly/2016/Uchwala_Nr_XXXII-208-2016.pdf
uchwała (zał. doc,xls, files/fck/File/uchwaly/2016/Uchwala_Nr_XXXII-208-2016.zip

Zarządzenie nr 563/2018 Burmistrza MiG Syców w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Syców za rok 2017

treść zarządzenia files/fck/File/zarzadz/2018/Zarzadzenie_nr_563-2018_absolutorium_za_2017r_.pdfUCHWAŁA Nr XVII/105/2015

RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE 
z dnia 22 grudnia 2015 
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2016

 

uchwała z zał. 1 - 12 files/fck/File/uchwaly/2016/Uchwala_Nr_XVII-105-2015.pdf

 Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z wykonania budżetu za rok 2014
(informacje wynikające z art 37 ustawy o finansach publicznych)

Sprawozdanie z zał. files/fck/File/budzet/2015/Spraw_z_wyk_budzetu_za_2014_do_abs.zip

UCHWAŁA NR IV/17/2015
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2015

uchwała z zał. 1 -11 files/fck/89/file/urmzal/2015/Uchwala_Nr_IV-17-2015.pdf

 

Uchwała Nr IV/18/2015
Rady Miejskiej w Sycowie
z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców

uchwała files/fck/89/file/urmzal/2015/Uchwala_Nr_IV-18-2015.doc
zał. 1 files/fck/89/file/urmzal/2015/Uchwala_Nr_IV-18-2015_zal_1.pdf
zał. 2 files/fck/89/file/urmzal/2015/Uchwala_Nr_IV-18-2015_zal_2.pdf

 

 
UCHWAŁA NR XXXIX/227/2013
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2014.

 

uchwała z zał. 1 - 12 files/fck/89/file/urmzal/2013/Uchwala_Nr_XXXIX-227-2013-budzet_2014.zip

 

 
UCHWAŁA Nr XXVII/147/2012
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 20 grudnia 2012
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców
na rok 2013 


uchwała z zał. files/fck/89/file/urmzal/2012/Uchwala_Nr_XXVII-147-2012.zip

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z wykonania  budżetu za rok 2012

Treść sprawozdania (zarz.nr 382/2013
wraz z zał. 1 - 13 (doc, xls,rar), URM nr XXXIV/196/2013 oraz XXXIV/197/2013)

files/fck/89/file/budzet/rok2013/abs2012.zip

 


Zmiany budżetu w 2013 r.

 

UCHWAŁA Nr XXXI/174/2013
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 28 marca  2013r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2013

 

uchwała files/fck/89/file/urmzal/2013/Uchwala_Nr_XXXI-174-2013.doc
zał. 1(dochody) files/fck/89/file/urmzal/2013/Uchwala_Nr_XXXI-174-2013_zal_1.pdf
zał. 2 (wydatki) files/fck/89/file/urmzal/2013/Uchwala_Nr_XXXI-174-2013_zal_2.pdf
zał. 3 (inwestycje) files/fck/89/file/urmzal/2013/Uchwala_Nr_XXXI-174-2013_zal_3.xls

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA Nr  XXX/165/2013
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 7 marca  2013r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2013
 

uchwała files/fck/89/file/urmzal/2013/Uchwala_Nr_XXX-165-2013.doc
zał. 1 files/fck/89/file/urmzal/2013/Uchwala_Nr_XXX-165-2013_zal_1.pdf
zał. 2 files/fck/89/file/urmzal/2013/Uchwala_Nr_XXX-165-2013_zal_2.pdf

 

 

UCHWAŁA NR XV/87/2011
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2012
 

uchwała z zał. files/fck/89/file/urmzal/2012/Uchwala_Nr_XV-87-2011.rar

  zmiany budżetu w 2012 r.:

 

UCHWAŁA Nr XXVI/135/2012
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 29 listopada 2012r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2012.
files/fck/89/file/urmzal/2012/Uchwala_Nr_XXVI-135-2012.zip


 

UCHWAŁA Nr XIX/110//2012
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 26 kwietnia 2012r.
w sprawie zmiany budżetu
Miasta i Gminy Syców
na rok 2012
 
files/fck/89/file/urmzal/2012/Uchwala_Nr_XIX-110-2012.zip


 

UCHWAŁA Nr XVIII/101//2012
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 30 marca 2012r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców
na rok 2012
files/fck/89/file/urmzal/2012/Uchwala_Nr_XVIII-101-2012.zip

 

 
 

Zarz. 191/2012 w sprawie zmiany
planu budżetu na rok 2012
 
files/fck/89/file/budzet/rok2012/zarz191_2012.rar

 

zarz.187/2012 w sprawie zmiany
planu wydatków w 2012 r.
files/fck/89/file/budzet/rok2012/zarz187_2012.rar

 

URM nr XVI/94/12 w sprawie
zmiany budżetu MiG Syców na rok 2012
files/fck/89/file/urmzal/2012/Uchwala_nr_XVI-94-2012.rar


 

Budżet Miasta i Gminy Syców na rok 2011
Uchwała nr III/14/11 Rady Miejskiej w Sycowie
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Treść uchwały wraz z zał. (doc,xls,pdf) files/fck/89/file/budzet/rok2011/uchw_bud2011.rar

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z wykonania  budżetu za rok 2010

Treść sprawozdania (zarz.nr 65/2011
wraz z zał. 1 - 13 (doc, xls,rar)
files/fck/89/file/budzet/rok2011/absolut_2010.rar
Budżet Miasta i Gminy Syców na rok 2010
Uchwała nr XXXLIV/239/09 Rady Miejskiej w Sycowie
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Treść uchwały wraz z zał. (doc,xls,pdf) files/fck/89/file/budzet/rok2010/budzet2010.rar
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z wykonania  budżetu za rok 2009

Treść sprawozdania wraz z zał. 1 - 12 (doc, xls) files/fck/89/file/budzet/rok2010/absol2009.rar
Budżet Miasta i Gminy Syców na rok 2009
Uchwała nr XXXII/175/08 Rady Miejskiej w Sycowie
z dnia 18 grudnia 2008 r.

Treść uchwały wraz z zał. (doc,xls,pdf) files/fck/89/file/budzet/rok2009/budzet2009.rar

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z wykonania  budżetu za rok 2008

Treść sprawozdania wraz z zał. 1 - 12 (doc, xls) files/fck/89/file/budzet/rok2009/spr2008.rar
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy
z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku

Treść sprawozdania wraz z zał. (doc,xls). files/fck/89/file/budzet/rok2008/spr_I_p2008.rar
Budżet Miasta i Gminy Syców na rok 2008

UCHWAŁA NR XIX/98/07 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE 
z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2008

Treść uchwały wraz z zał. (doc, xls) files/fck/89/file/budzet/rok2008/budzet2008.rar

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z wykonania  budżetu za rok 2007

Treść sprawozdania wraz z zał. 1 - 12 (doc, xls) files/fck/89/file/budzet/rok2007/spr2007.rar

Budżet Miasta i Gminy Syców na rok 2007

UCHWAŁA NR VI/21/07 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE 
z dnia 22 lutego 2007 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2007

Treść uchwały wraz z zał. (doc, xls) files/fck/89/file/budzet/rok2007/bud2007.rar

  

 Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy
z wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku

Treść Zarządzenia wraz z zał. files/fck/89/file/budzet/rok2007/spropis_z_wyk_bud_z_I_pol_2007.rar

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy
z wykonania budżetu za rok2006

Treść sprawozdania wraz z zał. files/fck/89/file/budzet/rok2006/abs2006.rar

Budżet Miasta i Gminy Syców na rok2006

UCHWAŁA NR XLII/248/05 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE 
z dnia 28 grudnia 2005r.
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sycówna rok 2006

Treść uchwały wraz z zał. (doc, xls) files/fck/89/file/budzet/rok2006/Sycbud06.rar

 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.

Treść sprawozdania z załącznikami files/fck/89/file/budzet/rok2006/abs2006.rar 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z wykonania budżetu za rok 2005

Treść sprawozdania wraz z zał. (doc, xls) files/fck/89/file/budzet/rok2006/spr2005.rarBudżet Miasta i Gminy Syców na rok 2005.

 

Uchwała Nr XXX/121/04
Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 29 grudnia 2004 roku
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na 2005 r.

 

uchbudz_2005.doc (46.00 Kb)

Załącznik: (Format pliku JPG/DOC/XLS):

bud05_z1_doch.xls (49.50 Kb)  bud05_z2_wyd.xls (96.00 Kb)  bud05_z3_dlug.xls (37.50 Kb)  bud05_z4_inw.doc (47.00 Kb)  bud05_z5_dot.doc (35.50 Kb)  bud05_z6_sam.doc (35.50 Kb)  bud05_z7_zadzlec.doc (64.50 Kb)  bud05_z8_zakbudz.doc (27.50 Kb)    bud05_z9_sr_spec.doc (25.50 Kb)  bud05_z10_fund_cel.doc (28.50 Kb)  bud05_z11_progdlug.doc (38.50 Kb)

Objasnienia do budżetu: bud05_obj.doc (117.50 Kb)

 

Absolutorium za rok 2004
Uchwała nr XXXIV/203/05 RM w Sycowie z dnia 28 kwietnia 2005 r.
Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za 2004 rok

(Zarządzenie Burmistrza MiG Nr 204 / 05).

wykaz zał.: files/fck/89/file/budzet/abs04.rar

  

 

Absolutorium za rok 2003

U C H W A Ł A    Nr  XXII / 131 / 04

RADY  MIEJSKIEJ   S Y C Ó W

z dnia  29 kwietnia 2004 r.

 w sprawie udzielenia absolutorium  Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców za rok 2003.

Załącznik: (Format pliku JPG/DOC/XLS):
dochody_budz_2001_zal_nr_1_1a.xls (90.00 Kb)  sprawozdwydatki2001_zal_nr_2.xls (76.00 Kb)  dlug__zal_nr_3.xls (15.50 Kb)  udzialy_w_spolkach_zal_nr_4.doc (27.00 Kb)  Wykaz_dotacjizaol_nr_5.doc (50.00 Kb)  zaklbudzzal6.doc (66.50 Kb)  srodki_specjalnezal_nr_7.doc (35.00 Kb)  zaklbudzzal6.doc (66.50 Kb)  Samorzady_zal_nr_9.rtf (51.19 Kb)  zadania_zlecone_zal_nr_10.doc (71.50 Kb)  absolzalfundcelowe_zal_nr_11.doc (54.00 Kb)

 

 


 

Budżet Miasta i Gminy Syców na rok 2004.

 

Uchwała Nr XX/112/04
Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26 lutego 2004 roku
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na 2004 r.

 

uchbud_2004.doc (45.00 Kb)

Załącznik: (Format pliku JPG/DOC/XLS):

bud04_zal1.xls (48.00 Kb)  bud04_zal2.xls (75.00 Kb)                    bud04_zal3.xls (20.00 Kb)  bud04_zal4.doc (55.50 Kb)                 bud04_zal5.doc (35.50 Kb)  bud04_zal6.doc (43.50 Kb)                 bud04_zal7.xls (65.50 Kb)  bud04_zal8.doc (27.00 Kb)                  bud04_zal9.doc (25.50 Kb)  bud04_zal10.doc (28.00 Kb)            bud04_zal11.doc (43.00 Kb)  bud04_zal12.doc (45.50 Kb)

  

Budżet Miasta i Gminy Syców na rok 2003.

Uchwała Nr VII/43/2003
Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 lutego 2003 roku
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Syców na 2003 r.

 

Załącznik: (Format pliku JPG/DOC/XLS)
Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 8 Załącznik 9 Załącznik 10 Załącznik 11

 

Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2003 r.

część opisowa - opisabsolut_2003.doc (240.50 Kb) 

Zał.: - zalnr1.xls (86.50 Kb) zalnr2.xls (74.00 Kb) zalnr3.doc  (21.50 Kb) zalnr4.doc (49.50 Kb)  zalnr5.doc (30.00 Kb) zalnr6.doc (66.50 Kb) zalnr7.doc (35.50 Kb)  zalnr8.doc (30.00 Kb)  zalnr9.rtf (43.59 Kb)

 


 

 

Autor:
Data edycji: 12-02-2020 11:28:48