Kodeks etyczny pracowników

Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Syców zawarte w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz dostrzegając konieczność pełnej ich realizacji w praktyce, ustanawia się Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie.

Celem niniejszego Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników Urzędu Miasta i Gminy, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Urzędu Miasta i Gminy.

Kodeks Etyczny pracowników oparty został na fundamentalnych wartościach: uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, prawdzie, godności  i lojalności.

 

              Burmistrz Miasta i Gminy Syców

                                                                                                                   /-/ Sławomir Kapica

 

treść dokumentu: files/fck/File/zarzadz/2010/kodeks_etyczny_UMiG_Sycow.doc

 

 

 

 

Autor: sycow
Data utworzenia: 14-03-2016 10:03:25
Data edycji: 13-04-2018 10:41:26