Informacje ogólne nt. oświadczeń majatkowych

informacje ogólne

Syców - Urząd Miasta i Gminy.

Zgodnie z art. 24h oraz 24j ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)  radny, burmistrz , zastępca burmistrza, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca oraz członek organu zarządzającego gminną osobą prawną a także osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza zobowiązani są do złożenia oświadczenia o swoim stanie majatkowym oraz majątku objetego wspólnością majątkową a także złożenia oświadczenia o  działalności gospodarczej przez małżonka.

Oryginały złożonych oświadczeń znajdują się w Wydziale Organizacyjnym i Kadr w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, p.  14, tel. 0-62  785-51 14, 15.

Od oświadczeń składanych za rok 2016 Ministerstwo Cyfryzacji stworzyło e-dokument wraz z Naukową Akademicką Siecią Komputerową (NASK) w ramach realizacji projektu aplikacje.gov.pl. Oświadczenie majątkowe w wersji on-line: aplikacje.gov.pl/generator-oswiadczen-majatkowych/

Oświadczenie dostosowane jest do urządzeń mobilnych – można je wypełnić na telefonie lub tablecie. Formularz zaprojektowano w trzech opcjach: według wzoru dla stanowisk publicznych, dla samorządowców oraz dla parlamentarzystów. Aplikacja dzieli formularz na bloki tematyczne, pola formularza uzupełnione są o opisy pomagające w ich uzupełnianiu. To narzędzie służy do wypełniania i wydrukowania oświadczeń majątkowych. Narzędzie nie służy do wysyłki oraz nie zapisuje żadnych danych. Pozwala zapisać wypełniony formularz w formacie pdf oraz csv. Ten ostatni może służyć do zaimportowania danych do formularza przy kolejnym wypełnianiu formularza. 

 

Autor:
Data edycji: 22-03-2017 9:08:37