informacja o stanie mienia komunalnego

Struktura własności

SYCÓW - URZĄD MIASTA I GMINY

Informacja o stanie mienia komunalnego

 

Własność komunalna gminy Syców stanowi  mienie nabyte z części mienia państwowego w  związku  z ustawą z dnia 10 maja 1990r.  Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach  samorządowych /Dz. U. Nr 32, poz.191 z późn. zmianami/  Uchwały Rady Ministrów Nr 104 z dnia 9 lipca 1990r. w sprawie dokonywania inwentaryzacji  mienia komunalnego /MP nr 30, poz. 325/ oraz przepisy zawarte w ustawie z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2001r./

 

Nabycie mienia nastąpiło:

  •  
    z mocy prawa tj.  na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 art.7 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych,
     
     
  • z mocy decyzji administracyjnych o przekazaniu mienia na wniosek gminy w wyniku uczestnictwa gminy w obrocie  cywilno – prawnym.

   

Struktura gruntów dla jednostek ewidencyjnych Miasta i Gminy Syców: Syców miasto oraz Syców gmina z podziałem wg grup i podgrup rejestrowych oraz wg typu użytku:

 

jednostka ewidencyjna:

x

0214074 - Syców Miasto files/fck/File/stat/2015/Sycow_Miasto.rar
0214075 - Syców Gmina files/fck/File/stat/2015/Sycow_Gmina.rar

 

 

opracowały: Janina Piórek, Urszula Grzyb

Autor:
Data edycji: 25-06-2015 9:26:02