Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych

 - Ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców w zakresie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Schemat procedury kontroli files/fck/Schemat_procedury_kontroli.pdf

 


- Harmonogram kontroli w 2021 r.

 

Harmogram kontroli w 2021r. files/fck/harmonogram_kontroli_na_2021_r_.pdf

 

- Harmonogram kontroli w 2020 r.

 

Harmogram kontroli w 2020r. files/fck/harmonogram_kontroli_-_2020_r_.pdf

 

 

Autor treści: Judyta Nolbert

Autor: sycow
Data utworzenia: 02-07-2020 6:57:39
Data edycji: 20-11-2020 12:52:55