Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii - źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, wody, biomasy, biogazu itp.

    Energia geotermalna jest to naturalne ciepło wnętrza Ziemi, zgromadzone w wodach i parach, wypełniających szczeliny oraz pory skalne. Stosuje się je do wytwarzania prądu elektrycz- nego oraz w centralnym ogrzewaniu, klimatyzacji, w przemyśle, w rolnictwie, w lecznictwie itp. Polska należy do państw posiadających bardzo duży potencjał energii geotermalnej, jednak do tej pory energia ta stosowana jest w naszym kraju w bardzo ograniczonym zakresie.

Polska posiada największe w Europie zasoby energii geotermalnej, które występują pod powierzchnią 80 procent obszaru kraju.
Potencjał energetyczny naszych ciepłych wód przekracza ponad 150 razy potrzeby energetyczne Polski.Według Frost & Sullivan koszt wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł geotermalnych będzie spadał. W roku 2005 wynosił on 50-150 euro/MWh. Oczekuje się, że koszt wytwarzania spadnie do 40-100 euro/MWh w roku 2010 oraz 40-80 euro/MWh w roku 2020.

Dotychczasowe doświadczenia polskie dotyczą gmin: Zakopane, Białka Tatrzańska, Bańska, Szaflary, gmina Niedźwiedź k. Limanowej, Mszczonów (mazowieckie), Uniejów. Wszystkie te przedsięwzięcia dotyczą ogrzewania (domów, basenów itp.) W trakcie budowy są instalacje geotermalne w Skierniewicach, Żyrardowie i Stargardzie Szczecińskim. W Toruniu wywiercenie otworu geotermalnego ma być początkiem budowy zakładu przetwarzania energii geotermalnej na energie cieplną oraz w zamierzeniu na energie elektryczną. W tym ostatnim przypadku wszystko będzie zależało od temperatury jak i jakości wód.

Z krajów Unii Europejskiej w wykorzystaniu energii geotermalnej przodują: Francja, Szwecja, Niemcy, Słowacja oraz Węgry. Mimo, iż Polska ma ponad 3 krotnie wyższy potenjał energii geotermalnej (625 000 PJ) niż np. Niemcy, rynek geotermalny w tych krajach rozwija się błyskawicznie. 

Propagacją i wdrażaniem energetyki geotermalnej w Polsce zajmuje się PGA (Polska Geotermalna Asocjacja) - organizacja pozarządowa, skupiającą wielu wybitnych naukowców i  zwolenników energetyki geotermalnej: www.pga.org.pl 

Polska Geotermalna Asocjacja


    Biomasa 

to materia organiczna, którą można spalić i otrzymać energię cieplną do bezpośredniego wykorzystania lub produkcji prądu elektrycznego, przerobić na gaz, wytworzyć z niej olej, alkohol etylowy do silników spalinowych. Wartości opałowe biomasy wynoszą:
  • słoma żółta - 14,3 MJ/kg
  • słoma szara - 15,2 MJ/kg
  • drewno odpadowe - 13 MJ/kg
  • etanol - 25 MJ/kg
  • węgiel kamienny średnio ok. - 25 MJ/kg
  • gaz ziemny - 48 MJ/kg.
W  Polsce najpoważniejszymi źródłami biomasy jako źródła energii odnawialnej są słoma i odpady drzewne. Największa inwestycja w Polsce: Gołotczyzna pod Ciechanowem Zakład w Gołotczyźnie ma produkować prąd i biogaz. Ten ostatni ma być używany do ogrzewania mieszkań. Więcej informacji: www.biomasa.pl

Energia wiatru
Ocenia się, że z energii wiatru można uzyskać moc 40 TW. Jest to nikły procent mocy wszystkich wiatrów na kuli ziemskiej, ale nie wszędzie można postawić wiatraki  np. wysoko w górach, czy na otwartym morzu. Nie każdy tez wiatr można w tym celu wykorzystać. Wytwarzanie prądu elektrycznego w elektrowniach wiatrowych, przy pomocy turbin wiatrowych, jest ekologicznie czyste. Szacuje się, że produkcja prądu w tej technologii jest opłacalna, gdy wiatr wieje z minimalną prędkością 5 m/s. Najwięcej energii wiatrowej produkują Niemcy. W Polsce średnia prędkość wiatrów wynosi 2,8 m/s w porze letniej i 3,8 m/s zimą dlatego też wiatraki stawiamy w miejscach najbardziej wietrznych czyli nad Bałtykiem i na Suwalszczyźnie. Więcej informacji: www.gepower.pl/


Energia słoneczna

W każdej sekundzie dociera do Ziemi 2x1017 J energii słonecznej (200x1012 kW). Blisko połowa tej energii ulega odbiciu, rozproszeniu i pochłonięciu w atmosferze ziemskiej. Resztę można by wykorzystywać i wykorzystuje się ją ostatnio coraz częściej i na coraz większą skalę. Możemy bezpośrednio wykorzystywać energię słoneczną do ogrzewania, czyli zamieniając ją na energię cieplną, tak jak to robimy od wieków, bądź zamieniać ją na inne rodzaje energii.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przy wytwarzaniu energii elektrycznej narzucają na producentów odpowiednie uregulowania prawne. W Polsce traktuje o tym rozporządzenie ministra gospodarki z 19 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 261, poz. 2187). W rozporządzeniu podane zostały wielkości wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych w zakresie od 2,65% w 2003 r. do 9% w 2010 r. Również unijne rozporządzenia nakładają obowiązek korzystania z odnawialnych źródeł energii. Więcej Informacji: www.eo.org.pl/
Ważne: aktualnie istnieje możliwość dofinansowania kolektorów słonecznych w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy:  Obszar Tematyczny Nr 3 – Poprawa Stanu Środowiska. Minimalna wartość projektu 10 milionów franków szwajcarskich.


Źródło: www.elektro.info.pl/ 

Autor:
Data utworzenia: 20-10-2013 21:00:04