wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji

Na podstawie > art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznych.
Dane wnioskodawcy:
Nazwisko i imię / Jednostka:
Nr PESEL / REGON:
Adres:
Nr telefonu:
Zakres informacji:
Sposób i forma udostępnienia informacji:Rodzaj nośnika:


Forma przekazania informacji:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133 poz 883.z późn. zm.)
Uwagi:
* - wypełnić gdy adres jest inny niż podany wcześniej

Urząd zastrzega prawo pobierania opłaty od informacji udostępnianych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Autor: Andrzej Plata
Data utworzenia: 21-05-2015 12:00:29
Data edycji: 21-05-2015 12:31:14