Urodzenia, małżeństwa, zgony

  • Usługi z zakresu stanu cywilnego

  • Dnia 1 marca 2015 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741, z poźn. zm.) wprowadzająca elektroniczny sposób prowadzenia rejestracji stanu cywilnego w Polsce, który zastępuje dotychczasowe prowadzenie papierowych ksiąg stanu cywilnego. Urodzenia, małżeństwa i zgony są rejestrowane przez kierowników urzędów stanu cywilnego w jednym, centralnym Rejestrze Stanu Cywilnego. W USC w Sycowie (ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców) sprawami tego rodzaju zajmują się: Beata Jagodzińska - Kierownik USC (tel. 62 785 5142), Zofia Wach - Zastępca Kierownika USC (tel. 62 785 5105), Andrzej Plata - Inspektor (tel. 62 785 5143), Małgorzata Kegel-Wancek - Inspektor (62 606 69 94)

Autor:
Data utworzenia: 21-04-2015 11:49:17