w latach 2006 - 2016

Statystyka stanów cywilnych i ewidencji ludności

Liczba urodzeń, małżeństw, zgonów w kolejnych latach:

 

  urodz. małż. rozw. zgony
2006 188 129 42 168 wg USC
2007 197 130 59 180 wg USC
2008 208 137 43 170 wg USC
2009 201 154  45 158 (195 wg USC)
2010 205 135 42 146 (188 wg USC)
2011 154 110 37 127 (190 wg USC)
2012  184 197  32 116 ( 172 wg USC)
2013

 155 (stałe)
9 (czasowe)

186  45 138 ( 208 wg USC)
2014

 159 (stałe)
  5(czasowe)
26 (wg USC (transkrypcje aktów)

175  45 107 ( 175 wg USC (łącznie z Dziadową Kłodą))
2015 184  132 35 129 (186)
2016 160
(49 wg USC
transkrypcje aktów)
124 35 148
2017 171
(36 wg USC transkrypcje aktów
114
w tym:
- cywilne 42
- wyznaniowe 67
- za granicą 5
37 147
2018 177 152
w tym:
- cywilne 48
- wyznaniowe 95
- za granicą 9
 40 165
2019 153  104 54  153
2020 148  112 47 194


Liczba wydanych/wymienionych dowodów osobistych w kolejnych latach:

2005 1735
2006 1953
2007 2569
2008 1743
2009 859
2010 1079
2011 1217
2012 1308
2013 1821
2014 2292
2015 2167
2016 2067
2017 2619
2018 1300
2019     1423
2020 1014


Liczba aktów stanu stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw, zgonów) zarejestrowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sycowie: 
 

rok ur. małż. zgony
1945 24 12 47
1946 74 39 44
1947 163 39 47
1948 197 37  59
1949 218 23  67
1950 250 35  68
1951 318 33  76
1952 351 35  59
1953 404 31  57
1954 440 31  67
1955 523 42  68
1956 559 45  84
1957 565 41  73
1958 541 32  79
1959 645 53  71
1960 545 54  60
1961 465 40  87
1962 476 66  90
1963 346 72  76
1964 411 70  78
1965 487 75  95
1966 428 66  79
1967 504 62  102
1968 479 85  95
1969 593 104  112
1970 569 112  117
1971 583 128  133
1972 604 118  128
1973 552 73  98
1974 581 125  122
1975 704 139  133
1976 663 128  138
1977 655 145  150
1978 657 135  154
1979 640 129  178
1980 728 122  170
1981 760 139  197
1982 790 138  190
1983 841 103  164
1984 876 117  191
1985 798 146  227
1986 788 115  201
1987 794 89  193
1988 742 123  165
1989 706 118  193
1990 707 117  214
1991 798 114 209
1992 668 110 209
1993 643 94 220
1994 590 100 217
1995 557 107 220
1996 580 93 237
1997 560 120 227
1998 452 105 213
1999 444 99 191
2000 378 90 168
2001 400 113 167
2002 343 92 154
2003 281 107 171
2004 4 125 169
2005 10 122 173
2006 10 129 168
2007 15 130 180
2008 22 137 170
2009 31 154 195
2010 28 135 188
2011 29 110 190
2012 28  119
19 (DK)
 172
20 (DK)
2013 28  116
22 (DK)
 208
25 (DK)
2014 26  133 175
2015 29 132 186
2016 49  124 154
2017 35 114 147
2018 50 152 267

Uwaga: DK - dot. gminy Dziadowa Kłoda

Księgi stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw, zgonów) znajdujące się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sycowie.

W archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Sycowie znajdują się następujące księgi stanów cywilnych:

- Stradomia Wierchnia (Stradam) z lat 1912 - 1938 (w j. niem.);
- Dalborowice (Dolbersdorf) z lat 1912 - 1938 (w j. niem.);
- Szczodrów (Schollendorf) z lat 1912 - 1938 oraz z roku 1944 (w j. niem.); 

- Stradomia Wierchnia z lat 1955 - 1959;
- Zawada z lat 1945 - 1962;
- Lipka z lat 1955 - 1959;
- Gmina Syców z lat 1955 - 1959 oraz 1973 roku;

- Syców od roku 1945;
- Dziadowa Kłoda od roku 1945.

Księgi stanu cywilnego po 100 latach są przekazywane do Archiwum Państwowego w Kaliszu i tam ewentualnie należy zwrócić się o odszukanie aktu stanu cywilnego danej miejscowości.
-

Autor:
Data utworzenia: 29-07-2013 11:03:01
Data edycji: 11-01-2021 9:18:27