Udostępnianie informacji

Syców - Urząd Miasta i Gminy.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) warunkiem uzyskania  informacji publicznej jest skierowanie zapytania na określonym formularzu:

Wzór wniosku (pdf): files/fck/File/form/wniosek_inf_publ.pdf
                        (doc):
files/fck/File/form/wniosek_o_inf_publ-doc.doc

Można także skorzystać z formularza elektronicznego (on-line): cms17.vps44.iat.pl/pl/955/0/wniosek-o-udostepnienie-informacji.html

Aby uzyskać informacje o swojej sprawie,  na wniosku (piśmie) kierowanym do Urzędu należy podać dane identyfikujące daną sprawę:

  • dla osoby fizycznej są to: nr PESEL lub  nr Dowodu Osobistego
    lub numer pisma wg dziennika korespondencji przychodzącej,  
  • dla osoby prawnej są to: nr NIP lub nr REGON lub numer pisma według dziennika korespondencji przychodzącej. 

Informację można uzyskać dzwoniąc do właściwego wydziału Urzędu na numery telefonów podane w zakładce URZĄD/Wykaz  numerów telefonów. W ten sposób istnieje możliwość uzyskania informacji nt. sprawy, która nie rodzi skutków administracyjno-prawnych.
 

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej   

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

 

 

 

 

Autor:
Data edycji: 13-04-2018 11:28:23