ZaKład Gospodarki Komunalnej

ZGK

Z dniem 01.01.2006 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Sycowie uchwałą  Nr XL/228/05 z dnia 27.10.2005 r. został przekształcony  w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem gminy przyjmując nazwę Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sycowie był zakładem budżetowym podległą gminie Syców. Działał na podstawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sycowie nr XLIX/276/98 z dnia 28 maja 1998r., który został przyjęty uchwałą nr XLIX/276/98 z dnia 28 maja 1998r.

 

Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Sycowie podlegają następujące obiekty:

 

 1. Stacja Uzdatniania Wody  Wioska
 2. Stacja Uzdatniania Wody w Komorowie
 3. Stacja Uzdatniania Wody w Stradomii Wierzchniej
 4. Stacja Uzdatniania Wody w Biskupicach
 5. Oczyszczalnia Ścieków w Sycowie
 6. Oczyszczalnia Ścieków w Stradomii Wierzchniej
 7. Kotłownia przy ul. Kaliskiej
 8. Kotłownia przy ul. Matejki
 9. Kotłownia przy ul. Oleśnickiej (Szpital)
 10. Kotłownia przy ul. Mickiewicza 21
 11. Kotłownia w Szczodrowie 32
 12. Kotłownia olejowa – baza ul. Wrocławska 8
 13. Małe kotłownie gazowe ( 1- Maja, Środkowa, Mickiewicza 17c, Komorowska 2b, Tęczowa 2c, pl.Wolności 12 i pl. Wolności 7),
 14. Składowisko Odpadów Komunalnych w Sycowie,
 15. Cmentarz komunalny w Sycowie.

Firmę reprezentują:

- Dyrektor – Marian Kuczyński

- Główny Księgowy – Dorota Trojańska

 

Inne informacje nt. zakładu:

 

informacje teleadresowe files/fck/File/rozne/sgk/INFORMACJA_TELEADRESOWEzgk.doc
Statut ZGK files/fck/File/rozne/sgk/statutbip.doc
Regulamin organizacyjny ZGK files/fck/File/rozne/sgk/REGULAMIN_ORGANIZACYJNYzgk.doc
Struktura organizacyjna files/fck/File/rozne/sgk/STRUKTURA_ORGANIZACYJNAbip.doc

UCHWAŁA  NR XXIII/152/92 

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 24 września 1992r.

w sprawie: przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego

w Sycowie w zakład budżetowy.

files/fck/File/rozne/sgk/UCHWALA__NR_XXIII92.doc

UCHWAŁA NR XLIK/276/98 Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 28 maja 1998 r.

w sprawie przyjęcia statutu

Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Sycowie

files/fck/File/rozne/sgk/UCHWALA_NR_XLIKstatut.doc

UCHWAŁA nr XLIX/275/98

Rady Miejskiej w Sycowie

 z dnia 28 maja 1998 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr XX/152/92 Rady Miejskiej

w Sycowie z dnia 24

września 1992r. w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Sycowie 

w zakład budżetowy.


files/fck/File/rozne/sgk/UCHWALA_nr_XLIX98.doc

 

 

 

 

 

Autor:
Data edycji: 21-05-2015 15:11:42