Strony internetowe o tematyce ekologicznej

Polecane strony internetowe o tematyce związanej
z ochroną środowiska:
 

(System informacji prawnej isip.sejm.gov.pl; hasła: "ochrona środowiska", "ochrona przyrody", "odpady", itp. ):
isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html 


strony urzędów i instytucji państwowych:

Ministerstwo Środowiska  
www.mos.gov.pl

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
www.duw.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
www.umwd.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
www.wroclaw.pios.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
www.fos.wroc.pl


strony organizacji i stowarzyszeń:  

Polska Geotermalna Asocjacja (organizacja zajmującą się odnawialnymi źródłami energii na terenie Polski, m.in. wykorzystaniu energii geotermalnej do produkcji energii
www.pga.org.pl/ 

Polska Izba Gospodarki Odpadami 
www.pigo.org.pl

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami 
www.kigo.pl

Serwis informacyjny Ochrony Środowiska
http://www.ekoinfo.pl

Centrum Informacji o Środowisku
www.ekoportal.pl

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu  
www.oigr.pl

Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
www.elektroeko.pl

Organizacja odzysku Polski System Recyklingu S.A. 
www.psr.pl

Fundacja Nasza Ziemia 
www.recykling.pl

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja"
http://www.zielona-akcja.eko.org.pl

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
www.eko.org.pl

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura"
www.pronatura.org.pl

Fundacja Nasza Ziemia – koordynator krajowy akcji „Sprzątanie świata”
www.naszaziemia.pl

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"
www.salamandra.org.pl

Fundacja Ekofundusz
www.ekofundusz.org.pl

 

strony o odpadach:

www.odpady.pl 

www.odpady.net.pl  

www.abrys.pl 

www.ekoinfo.pl 

www.mos.gov.pl  zakładka /odpady

 www.przyjazni-srodowisku.pl/

 www.zielonaakcja.pl 
Autor:
Data utworzenia: 21-10-2013 14:41:08