Informacja o stanie załatwienia sprawy/spraw interesanta

Informacja o stanie spraw

Dostęp do informacji o stanie załatwienia spraw dla interesanta realizowany jest jako jedna z uslug Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI) - modułu Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Interesant za pomocą nadanego loginu i hasła (stanowisko podawcze w Urzędzie) może się zalogowac na stronie internetowej EBOI, jak i samodzielnie założyć nowe konto. Następnie z poziomu przeglądarki internetowej może śledzić postęp pracy urzędu z własnymi, złożonymi sprawami oraz przesłac nowe pismo za pośrednictwem udostepnionych e-Formularzy.

Adres Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta: www.umigsycow.eboi.pl

Autor: