Kalkulator wyborczy

Wspomaganie informatyczne wyborów w dniu 21.10.2018 r. 


Kalkulator wyborczy w przypadku braku internetu (wersja 2.1.6) - można pobrać ze strony wow.kbw.gov.pl (zakładka Pomoc). 

Przed wprowadzaniem danych należy wyczyścić dane tymczasowe przeglądarki. 
 
Czynności w noc wyborczą:
 
1) wprowadzenie protokołu przekazania.

2) Wprowadzenie protoków obwodowych (sejmik, powiat, rada, burmistrz).

3) Sprawdzamy skład komisji i zaznaczyć obecność na liście („checkbox”). Na wydrukowanym protokole powinny znaleźć się tylko osoby obecne przy podpisywaniu protokołu. ewentualny błąd, np. w nazwisku można porawić poprzez usunięcie a następnie dopisanie poprawnie członka komisji.

4) Wysłamy protokoły.

5) Zapisujemy plik protokołu na dysku.

6) Drukujemy wymaganą ilość egz. protokołu i przekazujemy komisji do podpisania. Suma kontrolna protokołu wysłanego elektronicznie na serwery KBW musi być zgodna z sumą kontrolną na każdej stronie wydrukowanych ostatecznych protokołów, które są przekazywane przez Komisję do Urzędu. Należy pamiętać, że nie można już edytować wysłanego protokołu.

7) Protokoły nagrywamy na nosnik elektroniczny.

Andrzej Plata
Autor:
Data utworzenia: 29-10-2014 15:22:01
Data edycji: 09-10-2018 18:33:26