Struktura zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie

Zatrudnienie

Struktura zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie:

1. Burmistrz MiG,

2. Zastępca Burmistrza MiG,

3. Sekretarz MiG,

4. Skarbnik MiG,

5. Wydział Organizacyjny i Kadr - 4 etaty,

6. Wydział Finansowy i Podatków - 10 etatów,

7. Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji - 5 etaty,

8. Wydział Gospodarki Nieruchomościami - 5 etatów,

10. Wydział Administracyjno-Gospodarczy i Promocji - 7 etatów,

11. Biuro Rady Miejskiej - 1 etat,

12. Urząd Stanu Cywilnego (wraz z ewidencją ludności) - 4 etaty,

13. Samodzielne stanowisko radcy prawnego - 0,75 etatu,

14. Samodzielne stanowisko ds. kontroli i audytu - 0,

15 Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 0,5 etatu,

16. Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych - 0,25 etatu.

Na podstawie Zarządzenia wewnętrznego nr 2/03 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 10.10.2003 r. w sprawie szczegółowej struktury organizacyjnej UMiG w Sycowie i zmian Zarządzeniem Burmistrza Nr 2/04 z dnia 10.10.2003 r. oraz Zarządzeniem Nr 15/04 z dnia 30.12.2004 r.

Autor:
Data edycji: 22-08-2016 14:54:07