Menu

Studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrz.MiG Syców

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców.

 

UCHWAŁA NR XLIII/298/2017

Rady Miejskiej w Sycowie
 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców.
 

uchwała files/fck/File/uchwaly/2017/Uchwala_Nr_XLIII-298-2017.doc
zał. 1 files/fck/File/uchwaly/2017/Uchwala_Nr_XLIII-298-2017_zal_1.doc
zał. 4 files/fck/File/uchwaly/2017/Uchwala_Nr_XLIII-298-2017_zal_4.doc


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stanowi ono zmianę dotychczas obowiązującego „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców” (zwanego dalej
dotychczasowym Studium), przyjętego Uchwałą Nr XXII/151/2000 Rady Miejskiej w Sycowie
z dnia 26 października 2000 r.) oraz zmienionego Uchwałą Nr XVIII/81/07 Rady Miejskiej w
Sycowie z dnia 22 listopada 2007 r.

UCHWAŁA NR XXXI/173/2013

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 28 marca 2013 r.

 

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców

uchwała files/fck/89/file/urmzal/2013/Uchwala_Nr_XXXI-173-2013.doc
zał. 1 (tekst studium) files/fck/89/file/urmzal/2013/SUIKZP-Sycow-tekst_studium-Zal_1_do_uchwaly.pdf
zał. 2 (rys. uwarunkowania rozwoju) files/fck/89/file/urmzal/2013/Sycow_UWARUNKOWANIA_ROZWOJU_PRZESTRZENNEGO-caly_rysunek.jpg
zał. 3 (rys. kierunki rozwoju) files/fck/89/file/urmzal/2013/Sycow_KIERUNKI_ZAGOSPOD_PRZESTRZENNEGO-caly_rysunek.jpg
zał. 4 -rozstrzygnięcie o sposobie stanowienia uwag files/fck/89/file/urmzal/2013/Uchwala_Nr_XXXI-173-2013_zal_4.doc


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autor:
Data utworzenia: 18-07-2013 12:25:30
Data edycji: 09-12-2017 9:02:05