INSTRUKCJA OBSŁUGI

 

Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Syców

 

Podstawowym przeznaczeniem strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  jest udostępnianie informacji publicznej w drodze art. 7 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego jest częścią wydzieloną z ogólnodostępnego portalu internetowego www.sycow.pl, zgodnie z Rozdziałem 3 § 9.2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

1. Strona BIP Urzędu składa się z menu na pasku z prawej strony ekranu, umożliwiającym odnalezienie informacji publicznych, o których mowa w art. 8 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

2. Menu BIP utworzone jest w formie kolumny zawierającej spis pozycji ze stronami, w tym: adres redakcji (z danymi teleadresowymi), instrukcję korzystania, itd.

3. Pozycje menu BIP utworzone są w formie odsyłaczy umożliwiających otwieranie stron, podstron.

4. Strony i podstrony zawierają zasoby - treść BIP.

5. Zamieszczone na stronie zasoby - treści z danymi oraz artykuły opatrzone są metadanymi informacji publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, tj.:

- tożsamością osoby wytwarzającej zasób (lub odpowiadającej za jego treść),

- czasem wytworzenia zasobu,

- tożsamością osoby, która udostępniła zasób na stronie podmiotowej BIP,

- czasem udostępnienia zasobu na stronie podmiotowej BIP.

6. Nad paskiem z menu BIP znajduje się moduł wyszukujący (wyszukiwarka będąca alternatywnym sposobem przeglądania zasobów BIP). Poszukiwany wyraz (lub frazę) należy wpisać w puste pole i potwierdzić przyciskiem „szukaj”. Wyświetlona zostanie lista zasobów z poszukiwaną treścią.

7. Na lewej stronie ekranu strony BIP umieszczone jest oficjalne logo „bip - biuletyn informacji publicznej”, które jest przekierowaniem na

Stronę Główną BIP ogólnokrajowego systemu BIP Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

8. Strona BIP UMiG Syców jest dostępna bezpośrednio pod adresem: bip.sycow.pl, z portalu Miasta i Gminy Syców: www.sycow.pl, ze Strony Głównej BIP http://www.bip.gov.pl.

9. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP UMiG Syców jest udostępniana w trybie art. 10 i art. 11 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Autor:
Data utworzenia: 13-03-2015 20:33:11