Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg rodzaju

Liczba wpisów wg rodzaju działalności gospodarczej:

 

Zestawienie: files/fck/File/stat/2018/Liczba_dzialalnosci_wg_PKD.pdf


 

 

 

Autor: sycow
Data utworzenia: 02-03-2018 13:16:36
Data edycji: 02-03-2018 13:21:41