statystyka za lata 2005 - 2014

Liczba podmiotów gospodarczych

Zestawienie statystyczne podmiotów gospodarczych:

Wszystkie wpisy z gminnej ewidencji działalności gospodarczej zostały przekazane do Centralnej Ewidencja i  Informacja Działalności Gospodarczej (www.ceidg.gov.pl). 

Raport gminny - ilość wpisów na 31.12.2020 (ilość wpisów niewykreślonych: 1216)
Ilość aktywnych wpisów dla głównego miejsca wykonywania działałności gospodarczej na terenie gminy:  972
Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych: 49
Wykreślonych: 979
Zawieszonych: 178
Ilość aktywnych wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy na terenie gminy:  899
Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych: 45
Wykreślonych: 764
Zawieszonych: 182

Raport gminny - ilość wpisów na 31.12.2019

Ilość aktywnych wpisów dla głównego miejsca wykonywania działałności gospodarczej na terenie gminy:  942
Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych: 40
Wykreślonych: 943
Zawieszonych: 163
Ilość aktywnych wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy na terenie gminy:  856
Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych: 39
Wykreślonych: 730
Zawieszonych: 164

Raport gminny - ilość wpisów na 31.12.2018
Ilość aktywnych wpisów dla głównego miejsca wykonywania działałności gospodarczej na terenie gminy:  922
Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych: 41
Wykreślonych: 876
Zawieszonych: 142
Ilość aktywnych wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy na terenie gminy:  789
Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych: 39
Wykreślonych: 666
Zawieszonych: 135

Raport gminny - ilość wpisów na 31.12.2017 r.
Ilość aktywnych wpisów dla głównego miejsca wykonywania działałności gospodarczej na terenie gminy:  982
Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych: 38
Wykreślonych: 721
Zawieszonych: 123
Ilość aktywnych wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy na terenie gminy:  739
Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych: 34
Wykreślonych: 586
Zawieszonych: 111


Raport gminny - ilość wpisów na 31.12.2016 r.
Ilość aktywnych wpisów dla głównego miejsca wykonywania działałności gospodarczej na terenie gminy:  961
Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych: 35
Wykreślonych: 545
Zawieszonych: 118
Ilość aktywnych wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy na terenie gminy:  675
Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych: 35
Wykreślonych: 438
Zawieszonych: 119

 


Raport gminny - ilość wpisów na 31.12.2015 r.
Ilość aktywnych wpisów dla głównego miejsca wykonywania działałności gospodarczej na terenie gminy:  979
Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych: 38
Wykreślonych: 445
Zawieszonych: 120
Ilość aktywnych wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy na terenie gminy:  657
Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych: 35
Wykreślonych: 324
Zawieszonych: 121

 


Raport gminny - ilość wpisów na 31.12.2014 r.
Ilość aktywnych wpisów dla głównego miejsca wykonywania działałności gospodarczej na terenie gminy:  941
Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych: 29
Wykreślonych: 344
Zawieszonych: 140
Ilość aktywnych wpisów dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy na terenie gminy:  533
Działalność prowadzona wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych: 22
Wykreślonych: 234
Zawieszonych: 143Liczba podmiotów na terenie miasta i gminy Syców (wg głównego miejsca wykonywania działalności) na koniec 2013 r.:   aktywnych: 928; działalności prowadzonych wyłącznie w formie spółki cywilnej: 29; zawieszonych: 177.Liczba podmiotów na terenie miasta i gminy Syców (wg głównego miejsca wykonywania działalności) na koniec 2012 r.:   aktywnych: 1112; zawieszonych: 146

Liczba podmiotów w CEIDG na dzień 31.12.2011 r. (łącznie z zawieszonymi):  1132
 


 

Liczba podmiotów na dzień 31.12.2010 r. (łącznie z zawieszonymi): 1130

Raport łączny (do 31.12.2010 r.):
Ilość nowych wpisów 2988
Ilość zmian we wpisach 2656
Ilość zawieszeń 220
Ilość wznowień 74
Ilość wykreśleń 1858
Ilość wydanych zaświadczeń: 5664

 

 

 

 

 

Raport za okres od 01.01.2010-31.12.2010:
Ilość nowych wpisów 143
Ilość zmian we wpisach 441
Ilość zawieszeń 95
Ilość wznowień 41
Ilość wykreśleń 103
Ilość wydanych zaświadczeń: 584

 

 

 

 

Raport za okres od 01.01.2009-31.12.2009:
Ilość nowych wpisów 165
Ilość zmian we wpisach 617
Ilość zawieszeń 83
Ilość wznowień 30
Ilość wykreśleń 125
Ilość wydanych zaświadczeń: 782

 

 

 

 

Raport za okres 01.01.2008-31.12.2008:
Ilość nowych wpisów 200
Ilość zmian we wpisach 187
Ilość zawieszeń 42
Ilość wznowień 3
Ilość wykreśleń 112
Ilość wydanych zaświadczeń: 388

 

 

 

 

Raport za okres 01.01.2007-31.12.2007:
Ilość nowych wpisów 165
Ilość zmian we wpisach 21
Ilość zawieszeń -
Ilość wznowień -
Ilość wykreśleń 126
Ilość wydanych zaświadczeń: 186

 

 

 

 

Raport za okres 01.01.2006-31.12.2006:
Ilość nowych wpisów 123
Ilość zmian we wpisach 51
Ilość zawieszeń -
Ilość wznowień -
Ilość wykreśleń 131
Ilość wydanych zaświadczeń: 174

 

 

 

 

Raport za okres 01.01.2005-31.12.2005:
Ilość nowych wpisów 145
Ilość zmian we wpisach 88
Ilość zawieszeń -
Ilość wznowień -
Ilość wykreśleń 111
Ilość wydanych zaświadczeń: 233

 

 

 

 

 

Autor:
Data utworzenia: 29-07-2013 11:04:49
Data edycji: 16-01-2021 12:36:04