Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sycowie
ul. Wrocławska 8
56-500 Syców

Kontakt (telefony): 

62 785 51 50
62 785 24 95

517  500  388

 

Powołuję zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie  w następującym składzie:

1.   Renata Grzędziak –  starszy pracownik socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie - Przewodnicząca zespołu,

2.   Judyta Nolbert – sekretarz Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sycowie - Z-ca przewodniczącej, 

3.      Grzegorz Tolksdorf - komendanta Komisariatu Policji w Sycowie,

4.      Jolanta Trela – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Sycowie,

5.      Magdalena Kazimierczak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Działoszy,

6.      Edyta Ptak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Sycowie,

7.      Piotr Nogala – dyrektor SPZOZ w Sycowie,

8.      Urszula Jarzymowska – Kurator Zawodowy Rodzinny  I zespołu kuratorskiej służby sądowej w Oleśnicy,

9.      Helena Byra – Towarzystwo Pomocy Niepełnosprawnym w Sycowie

 

 


                  Podstawa prawna: Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 345/2020 z dnia 23 czerwca 2020
 

Autor: sycow
Data utworzenia: 30-06-2017 18:08:14
Data edycji: 08-09-2020 7:53:15