Telefony na wypadek zagrożeń

Telefony alarmowe

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCHxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Podmiot ratowniczy

Miejscowość

Telefon

Fax

 

Państwowa Straż Pożarna

JRG Oleśnica

998

071-314-20-91

071-314-70-25

JRG Syców

998

062-785-25-00

062-785-25-00

Policja

KP Oleśnica

997, 112

071-314-20-31

071-397-62-42

Komisariat Bierutów

071-314-62-97

 

Komisariat Syców

Międzybórz,

Dziadowa Kłoda

062-785-20-11, 997, 112

 

Komisariat Twardogóra

071-315-89-97

 

Posterunek Policji Dobroszyce

071-314-11-24

 

Pogotowie Ratunkowe

Stacja Oleśnica

999

071-314-28-99

 

Podstacja Syców

999

062-785-25-50

 

Podstacja Twardogóra

0-607-699-544

 

Pogotowie Gazowe

Oleśnica

071-314-27-44

 

Syców

062-785-28-14

 

Pogotowie Energetyczne

Oleśnica

991

071-314-40-71

071-399-95-18

 

Bierutów

071-314-69-10

 

Długołęka

071-315-21-90

 

Syców

991

062-785-22-40

 

Twardogóra

071-315-80-80

 

RZE Kępno

991

062-782-86-11

062-782-26-36

062-782-06-89

062-782-86-04

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Oleśnica

071-314-20-34

071-314-20-35

Pogotowie Weterynaryjne

Oleśnica

071-314-26-27

071-398-51-45

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Oleśnica

071-314-01-81

 

 

 

 

 

 

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDÓW I INSTYTUCJI

 

Urzędy i instytucje szczebla wojewódzkiego

 

L.p.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Nr telefonu

Nr fax

Uwagi

 

1.

Wojewoda

071-343-53-38

071-344-15-30

 

2.

Wicewojewoda

071-343-56-39

071-344-15-30

 

3.

Dyrektor Generalny

071-344-26-26

071-344-33-71

 

4.

Wydział Polityki Społecznej

071-343-34-70

071-343-42-60

 

5.

Wydział Spraw Obywatelskich

071-343-39-59

071-344-40-82

 

6.

Wydział Zarządzania Kryzysowego

071-344-19-56

071-340-69-66

 

7.

Komenda Wojewódzka PSP

071-368-22-01

071-781-85-64

 

8.

Komenda Wojewódzka Policji

071-343-20-12

 

 

9.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Nasiennej

071-343-58-13

071-343-58-13

 

10.

Wojewódzki Inspektorat  Farmaceutyczny

071-340-69-80

 

 

11.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin

071-339-96-76

 

 

12.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

071-322-16-17

071-321-82-01

 

13.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

071-367-70-16

071-367-76-47

 

14.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

071-328-30-41

071-328-00-19

 

15.

Wojewódzkie Gminny Zespół Zarządzania  Kryzysowego

071-340-61-00

071-340-60-73

 

16.

Polski Czerwony Krzyż

071-328-26-71

 

 

17.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

071-344-47-45

 

 

18.

Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego

071-367-85-45

 

 

19.

Wojewódzki Sztab Wojskowy

071-765-27-91

071-765-27-91

 

20.

Urząd Marszałkowski

071-374-90-00

071-372-56-51

 

21.

Śląski Okręg Wojskowy

071-765-09-00

 

 

22.

Oficer Dyżurny WSOWL Wrocław –

rozminowanie

071-765-71-21

 

 

23.

Patrol rozminowania

071-765-70-40

 

 

 

 

 

 

Urzędy i instytucje szczebla Powiatowego

                               

L.p.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Nr telefonu

Nr fax

Uwagi

 

1.

Starostwo Powiatowe

071-314-01-00

071-314-01-10

 

2.

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

071-314-01-31

 

 

3.

Wydział Organizacyjny

071-314-01-04

 

 

4.

Wydział Architektury i Budownictwa

071-314-01-53

 

 

5.

Wydział Finansowy

071-314-01-59

 

 

6.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

071-314-01-51

071-314-01-43

 

7.

Wydział Komunikacji i Dróg

071-314-01-29

071-314-01-27

 

8.

Wydział Środowiska i Rolnictwa

071-314-01-63

 

 

9.

Gminny Inspektor Nadzoru Budowlanego

071-314-01-80

 

 

10.

Gminny Urząd Pracy

071-314-01-71

 

 

11.

Wojewódzka Stacja Krwiodawstwa

071-398-33-82

 

 

12.

Woj. Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin

071-314-23-15

 

 

13.

Woj. Związek Spółek Wodnych

071-314-20-49

 

 

14.

Komenda Powiatowa Policji

071-314-20-31

071-397-62-42

 

15.

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej

071-314-20-91

071-314-20-91

 

16.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

071-314-01-48

 

 

17.

Gminny Inspektor Weterynarii

071-314-26-11

 

 

18.

Zespół Publ. Zakładów Opieki Zdrowotnej

071-314-35-07

 

 

19.

Powiatowa Stacja Sanit. - Epidemiologiczna

071-314-20-34

071-314-20-35

 

20.

Pogotowie Energetyczne

071-398-03-26

071-399-95-16

 

21.

Polski Czerwony Krzyż

071+314-21-58

 

 

22.

Związek Harcerstwa Polskiego

071-314-26-29

 

 

23.

Telewizja Kablowa

071-372-09-91

071-358-51-42

 

 

 

Urzędy i instytucje szczebla gminnego

 

L.p.

Nazwa

jednostki organizacyjnej

Nr telefonu

Nr fax

Adres

 

1.

Burmistrz Miasta i Gminy Bierutów

071-314-62-51

071-314-64-32

56-420 Bierutów

ul. Moniuszki 12

2.

Wójt Gminy Dobroszyce

071-314-11-67

071-314-12-76

56-410 Dobroszyce

Rynek 16

3.

Wójt Gminy Dziadowa Kłoda

062-786-92-82

062-785-18-08

56-504 Dziadowa Kłoda

ul. Oleśnicka 1

4.

Burmistrz  Miasta i Gminy Międzybórz

062-785-60-81

062-785-60-18

56-513 Międzybórz

ul. Kolejowa 13

5.

Burmistrz  Miasta Oleśnica

071-798-21-05

071-798-21-08

56-400 Oleśnica

Rynek - Ratusz

6.

Wójt Gminy Oleśnica

071-314-02-18

071-314-02-04

56-400 Oleśnica

ul. 11 Listopada 24

7.

Burmistrz  Miasta i Gminy Syców

062-785-51-36

062-785-51-04

56-500 Syców

ul. Mickiewicza 1

8.

Burmistrz  Miasta i Gminy Twardogóra

071-315-80-85

071-315-81-42

56-416 Twardogóra

ul. Ratuszowa 14

Autor: