Informacje nt. dotacji, subwencji, itd. udzielanych organizacjom pozarządowym

Burmistrz Miasta i Gminy Syców ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. 11-12-2020

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 30 grudnia 2020 r. do godz. 15:00

 

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu  files/fck/Zarzadzenie_nr_449-2020.pdf
Zał nr .1 - Ogłoszenie o konkursie files/fck/Ogloszenie_o_konkursie.pdf
Zał. nr 2 - Oferta na realizację zadania files/fck/zal__2_Oferta_konkursowa.doc
Zał. nr 3 - Wzór oświadczenia files/fck/zal__3_Oswiadczenia_oferenta.doc
Zał. nr 4 - Sprawozdanie z realizacji zadania files/fck/zal__4_Sprawozdanie.doc
Zał. nr 5 - Klauzura informacyjna files/fck/zal__5_Klauzura_informacyjna.doc

 

Autor treści: Judyta Nolbert

 

Autor:
Data utworzenia: 11-12-2020 14:45:54