GN-1/2020 - Nabór na kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. 16-06-2020

 Bumistrz Miasta i Gminy Syców - Gminny Komisarz Spisowy :


Ogłasza nabór na kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

 

Ogłoszenie o naborze files/fck/Ogloszenie_o_naborze.pdf
zgloszenie kandydata oraz oswiadczenie files/fck/zgloszenie_kandydata_oraz_oswiadczenie_pkt_1-4_(1).doc
oswiadczenie o niekaralnosci files/fck/oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o kandydaturę na rachmistrza spisowego files/fck/Kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_
ubiegajacej_sie_o_kandydature_na_rachmistrza_spisowego.doc
Klauzula informacyjna files/fck/Klauzula_informacyjna.doc

 

Autor treści: Karolina Byra-Kucharzak

Autor: sycow
Data utworzenia: 16-06-2020 15:13:28
Data edycji: 25-06-2020 11:44:16