URM nr LIII/392/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Syców z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 04-10-2018

UCHWAŁA NR LIII/392/2018
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Syców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019
 

uchwała files/fck/File/uchwaly/2018/Uchwala_nr_LIII-392-2018.doc

 

 

 

Autor:
Data utworzenia: 04-10-2018 10:37:17