28 maja - ostateczny termin zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych!

Stosownie do art. 16. ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborcze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) pełnomocnicy tych komitetów (lub upowaznione przez nich osoby) uprawnieni sa do zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

Poniżej wzór zgłoszenia:

 

wzór zgłoszenia (doc): files/fck/89/file/wybory/wyb2010/wzor_zgloszenia_kandydata_OKW.doc

 

Autor:
Data utworzenia: 18-05-2010 15:21:04
Data edycji: 18-05-2010 15:23:45