Informacje nt. utylizacji materiałów i sprzętu

Plus Discount - adres punktu zbierania zużytego sprzętu.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 39 pkt. 1 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.05.180.1495) podajemy następujące informacje:

1. Nazwa zbierajcego zuzyty sprzęt:
Plus Discount Sp. z o.o.

2. Siedziba:
ul. Roosvelta 18, 60-829 Poznań

3. Adres punktu zbierania i sprzedaży zużytego sprzętu:
Syców, ul. Okrężna


PLUS Discount Sp. z o.o.

Autor: