Komisja Infrastruktury (19.04.2007 r.)

Protokół nr 56/09 z dnia 5 października 2009 r.

Protokół Nr 56/09xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

z posiedzenia Komisji Infrastruktury

Rady Miejskiej w Sycowie

odbytego w dniu: 05 października 2009 r.                             

w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, sala 56

 

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Leszek Wojtowicz udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponad to w posiedzeniu udział brali członkowie pozostałych Komisji stałych Rady:

1.       Barbara Nogala – Przewodnicząca Komisji Społecznej,

2.       Zenon Staniewicz – Radny

3.       Stanisław Biernacki – Radny

oraz zaproszeni goście:

1.       Mariusz Kramarz – Komendant Komisariatu Policji w Sycowie

2.       Jerzy Wojciechowski – lekarz weterynarii

3.       Aleksandra Krzak – Podinspektor Wydziału ITiI – Ochrona Środowiska.

(załącznik nr 1)

 

Przewodniczący Komisji Leszek Wojtowicz o godzinie 1200 otworzył posiedzenie Komisji i po powitaniu jej członków oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 członków stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

 

Następnie Przewodniczący  przedstawił projekt porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia:

1.       Omówienie spraw związanych z obowiązkowym znakowaniem psów.

 

W toku przeprowadzonej dyskusji i omówieni spraw związanych ze znakowaniem psów na terenie Miasta i Gminy Syców uznaje się za zasadne jego wprowadzenie z dniem od

01 stycznia 2010 r. Jednocześnie zaznacza się fakt, że koszty programu powinny być ponoszone przez gminę.

 

 

Po wyczerpaniu porządku obraz Przewodniczący Komisji Infrastruktury o godzinie 1330 dokonał zamknięcia posiedzenia.

 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji Infrastruktury
          
Leszek Wojtowicz

Protokół sporządziła:

Magdalena Pieprzka


Autor: