Komisja Infrastruktury (19.04.2007 r.)

Protokół nr 55/09 z dnia 24 września 2009 r.

Protokół Nr 55 / 09xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ze wspólnego posiedzenia

Komisji Budżetowej oraz Komisji Infrastruktury

z dnia 24 września 2009 r.

godz. 1300 – 1330

 

Na posiedzeniu Komisji, któremu przewodniczył Bolesław Moniuszko Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie udział wzięli członkowie Komisji Budżetowej oraz Komisji Infrastruktury wg. listy obecności stanowiącej załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu brali udział:

- Jacek Przybył – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Syców

Tematem posiedzenia było:

1.       Omówienie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Syców do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy w postaci zawarcia porozumienia w sprawie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wraz z kanalizacja deszczową przy drodze wojewódzkiej nr 448 w m. Wielowieś – Działosza w Gminie Syców”.

 

Ad 1) Omówienie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Syców do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy w postaci zawarcia porozumienia w sprawie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wraz z kanalizacja deszczową przy drodze wojewódzkiej nr 448 w m. Wielowieś – Działosza w Gminie Syców”.

Jacek Przybył – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Syców

Stworzyła się szansa na fizyczną realizacje tego zadania. I Dolnośląski Zarząd Dróg i Kolei jest w stanie jeszcze w tym roku rozpocząć to zadanie a w roku przyszłym wiosna zakończyć. Projekt tej uchwały jest deklaracją zabezpieczenia środków w budżecie na 2010 r. na to zadanie. Kwota w tej chwili w budżecie obecnie zostaje nie ruszona.

 

Bolesław Moniuszko – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie

Czy w porozumieniu jest zawarte rozliczenie kwoty procentowe?

 

Jacek Przybył – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Syców

Tak, jest to 50% ÷ 50 % udziału w tym zadaniu.

 

Więcej pytań nie było.

 

Komisja Budżetowa w obecności 6 członków Komisji:

5 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Syców do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy w postaci zawarcia porozumienia w sprawie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wraz z kanalizacja deszczową przy drodze wojewódzkiej nr 448 w m. Wielowieś – Działosza w Gminie Syców”.

(załącznik nr 2)

 


Komisja Infrastruktury w obecności 3 członków Komisji:

3 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Syców do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy w postaci zawarcia porozumienia w sprawie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wraz z kanalizacja deszczową przy drodze wojewódzkiej nr 448 w m. Wielowieś – Działosza w Gminie Syców”.

(załącznik nr 3)

 

 

Bolesław Moniuszko – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie

Następnie dokonał zamknięcia dyskusji i o godz. 1330 zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie
          
Bolesław Moniuszko

Protokół sporządziła:

Magdalena PieprzkaAutor: