Informacje o archiwach tut. Urzędu oraz adresy innych archiwum przedsiębiorstw z terenu gminy Syców

Serwis Archiwum Państwowego - wyszukiwarka zlikwidowanych przedsiębiorstw 25-06-2015

Miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej zlikwidowanych przedsiębiorstw: ewidencja.warszawa.ap.gov.pl/

Autor: Andrzej Plata
Data utworzenia: 25-06-2015 14:31:37
Data edycji: 28-06-2015 22:34:39