Informacje o archiwach tut. Urzędu oraz adresy innych archiwum przedsiębiorstw z terenu gminy Syców

Informacja o archiwach zlikwidowanych przedsiębiorstw 05-01-2014

Informacja o miejscu przechowywania dokumentacji płacowo-kadrowej zlikwidowanych przedsiębiorstw z terenu miasta i gminy Syców

W tut. Urzędzie prowadzone jest  archiwum akt osobowych pracowników zlikwidowanych następujących zakładów pracy:

a) Państwowy Ośrodek Maszynowy w Sycowie (POM Syców),
b) Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego w Sycowie (PBK Syców),
c) Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Sycowie,
d) Związku Spółek Wodnych w Sycowie (ZSW Syców). 

Informacje dot. tych akt, w szczególności o okresach zatrudnienia i zarobkach można uzyskać kierując pismo do tut. Urzędu, można uzyskać informacje także telefonicznie (tel. 62 785 5119, 62 785 5113). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresy archiwum zlikwidowanych innych zakładów pracy z terenu miasta i gminy Syców:

1. Kombinat Państwowe Gospodarstwo Rolne  Stradomia Wierzchnia, Syców
Państwowe Gospodarstwo Ogrodnicze Syców

Archiwum Zakładowe Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
54-616 Wrocław, ul. Kunickiego 4, tel. 71 3563919

Państwowe Gospodarstwo Rolne  Syców
  
Archiwum Agencji Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy we Wrocławiu
ul. Ostrowska 1
51-005 Wrocław   tel. 71 35 24 008

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Wytwórczo-Usługowa Spółdzielnia Pracy w Sycowie
    Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Sycowie
    Spółdzielnia Przedsiebiorstwa Budowlano-Montażowego w Sycowie (ul.  Kolejowa), były OBM

Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni
ul. Wrocławska 53
62-800 Kalisz   tel. 062 766 68 86

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Gminna Spółdzielnia SCh w Dziadowej Kłodzie

Zakład Archiwalny Składnica Akt
Hubert Faryś
ul. Swobodna 41
50-089  Wrocław    tel. 071 3612149, fax. 7828633

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Regionalna Spółdzielnia Produkcyjna "Przyszłość" w Biskupicach

Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Produkcyjnych
ul. Kolejowa 17
63-400 Ostrów Wlkp.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Czimex Sp. z o.o.

Archiwum Sp. z o.o.
ul. Jana Danysza 4
63-400 Ostrów Wlkp.
tel. 0 516-178-202, 0 695-753-405
e-mail: ewa_archiwum@vp.pl 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. POLO Zakład Przemysłu Dziewiarskiego Syców

ZPD POLO SA
Centrala
ul. Złota 71, 62-800, Kalisz, tel. 62 767 1300

Przechowawca dokumentacji osobowej i płacowej:

Archiwum Usługowe "AKTA" Sp z o.o.
98-200 Sieradz, ul. Reja 1 B
tel: 43 822 74 01, 822 79 14,  kom. 662 70 13 06
faks: 43 822 79 14
e-mail:
www: www.archiwum-akta.pl
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. a) Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", ul. Kaliska 10,   56-500 Syców
    b) MK METAL Sp. z o.o. w upadłości z/s w Działoszy 34A
    c) Spółdzielnia Kółek Rolniczych w likwidacji, ul Kępińska 35, 56-500 Syców
    d) Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w likwidacji, ul. Kaliska 10, 56-500 Syców

Spółka Doradztwa Podatkowego "ULMEX" Sp. z o.o.
ul. Zielona 14
63-400 Ostrów Wlkp.

tel. 62 736 00 36
www.ulmex.com.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Zakład Przemysłu Dziewiarskiego "SIRA"
ul. Mickiewicza 6, 98-200, Sieradz

Filia w Sycowie, filia w Międzyborzu

Przechowawca dokumentacji osobowej i płacowej:

Archiwum Usługowe "AKTA" Sp z o.o.
98-200 Sieradz, ul. Reja 1 B
tel: (043) 822 74 01, 822 79 14
faks: (043) 822 79 14
e-mail:
www: www.archiwum-akta.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wioska

archiwum: P. Lucja Wojciechowska
ul. Szarych Szeregów 3/2
56-500 Syców

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. PPHU BEES Syców, Mickiewicza 8

akta: PPHU BEES producent rur i kształtek
ul. Poleska 33/18
51-354 Wrocław

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Bar Gastronomiczny PETRO-LAND Andrzej Jodłowski w likwidacji
56-600 Syców, Stradomia Wierzchnia 21d          

Spółka Doradztwa Podatkowego ULMEX Sp. z o.o.
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Zielona 14    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Sycowie
Komitet Powiatowy Polskiej Partii Socjalistycznej w Sycowie
Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotnicznej w Sycowie woj. wrocławskie
Syców          

Archiwum Państwowe we Wrocławiu
50-215 Wrocław, Pomorska 2     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "PRZYSZŁOŚĆ" w Biskupicach
56-500 Syców, Biskupice i Działosza          

Archiwum Państwowe w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Poznańska 207    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "Święto Morza" w Sycowie b. pow. sycowski,
       Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Zgoda" - Ślizów, 
       Spółdzielnia "Rol-Polm"
      
Archiwum Państwowe we Wrocławiu
50-215 Wrocław, Pomorska 2    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Kombinat Budownictwa Komunalnego
       Betoniarnia w Międzyborzu          

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
62-800 Kalisz, ul. Bażancia 1a
tel. 62 767 50 18
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Zakład Handlu

Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa "Samopomoc Chłopska"  w Likwidacji
ul. Kolejowa 18A
56-500 Syców
tel. 62 785 2413

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Budownictwa Rolniczego w Sycowie
      ul. Daszyńskiego (dawna Dzierżyńskiego)

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław

pok. 3112 lub 3113
tel.: 71 340 66 16, 0 71 340 64 80
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim można uzyskać zaświadczenie o okresach zatrudnienia, rodzaju wykonywanej pracy i wynagrodzeniu. Zaświadczenia takie wydawane są byłym pracownikom Urzędu, jak również pracownikom zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych, dla których organem założycielskim był Wojewoda.

Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać drogą listowną pod adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław

Pokój 3112 lub 3113
tel.: 0 71 340 66 16, 0 71 340 64 80

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiwum Akt Osobowych Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych:
z byłego województwa wrocławskiego:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
pok. 3112 lub 3113 (III piętro)
tel.: 0 71 340 66 16


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Archiwum Państwowe: baza danych: ewidencja.warszawa.ap.gov.pl/
W bazie zamieszczono dane o dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców przechowywanej w archiwach państwowych, urzędach administracji centralnej i terenowej oraz u przedsiębiorców i innych przechowawców, którzy prowadzą w tym zakresie działalność gospodarczą.

 

Autor: Andrzej Plata
Data edycji: 27-02-2018 10:46:01