Informacje nt. dotacji, subwencji, itd. udzielanych organizacjom pozarządowym

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 07 stycznia 2021 r. w wynikach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki. 08-01-2021

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
z dnia 07 stycznia 2021 r

o wynikach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki.
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, dla zadań:

 

Zadanie 1: Organizacja i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży  z rodzin z problemami dot. uzależnień i zagrożonymi uzależnieniami (z wyłączeniem okresu wakacyjnego).

 

Zadanie 2:  Organizacja działań profilaktycznych w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego pod hasłem „Syców- mam wybór”.

 

Zadanie 3: Organizacja i prowadzenie obozu profilaktyczno-wypoczynkowego r. dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami dot. uzależnień od alkoholu i narkotyków i zagrożonych uzależnieniami w okresie letnim.

 

Ogłoszenie: files/fck/Ogloszenie_-_profilaktyka.pdf

 

Autor:
Data utworzenia: 09-01-2021 9:56:58
Data edycji: 09-01-2021 9:59:14