Informacje nt. dotacji, subwencji, itd. udzielanych organizacjom pozarządowym

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 30 grudnia 2020 r. o wynikach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku 31-12-2020

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 30 grudnia 2020 r. o wynikach konkursu ofert na wsparcie realizacji  zadań publicznych w 2021 roku  

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zadanie:  Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta i Gminy Syców.

 

Ogłoszenie: files/fck/Ogloszenie_-_kultura(1).pdf

 

Autor treści: Judyta Nolbert

Autor:
Data utworzenia: 31-12-2020 11:52:15