Informacje nt. dotacji, subwencji, itd. udzielanych organizacjom pozarządowym

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 30 grudnia 2020 r. o wynikach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku 31-12-2020

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 30 grudnia 2020 r. o wynikach konkursu ofert na wsparcie realizacji  zadań publicznych w 2021 roku 

w zakresie działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Zadanie:  Wzbogacenie oferty dla osób w wieku senioralnym.

 

Ogłoszenie: files/fck/Ogloszenie_-_dla_seniorow.pdf

 

Autor treści: Judyta Nolbert

Autor:
Data utworzenia: 31-12-2020 11:50:55