Informacje nt. dotacji, subwencji, itd. udzielanych organizacjom pozarządowym

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 30 grudnia 2020 r. o wynikach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku 31-12-2020

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców  z dnia 30 grudnia 2020 r. o wynikach konkursu ofert na wsparcie realizacji  zadań publicznych w 2021 roku 

w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Zadanie:  Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji, szczególnie w zakresie dostarczania żywności.

 

Ogłoszenie: files/fck/Ogloszenie_-pomoc.pdf

 

Autor treści: Judyta Nolbert

Autor:
Data utworzenia: 31-12-2020 11:49:27