Tereny inwestycyjne w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców, promocyjna sprzedaż mieszkań, itd.

Tereny inwestycyjne w planie zagospodarowania przestrzennego

Tereny pod inwestycje ujęte w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców:

- przy zbiorniku retencyjnym - 120 ha;
- przy skrzyżowaniu ul. Kolejowej z obwodnicą - 100 ha;
- tereny na Wiosce - ok. 10 ha;
- teren przy ul. Kaliskiej pod zabudowę jednorodzinną i handlowo usługową;
- teren przy ulicy Ogrodowej;
- tereny we wsi Komorów - 10 ha.

Autor: