Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodyzyjnego Stradomia Wierzchnia (część II) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 08-09-2020

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodyzyjnego Stradomia Wierzchnia (część II) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 

Obwieszczenie: files/fck/2020-09-08-13-15-23-01.pdf

 

Autor treści: Paweł Nowak 

 

Autor:
Data utworzenia: 08-09-2020 13:38:23