Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie o przedłożeniu wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wielowieś 26-05-2020

Obwieszczenie o przedłożeniu wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wielowieś

 

Treść Obwieszczenia:  files/fck/Obwieszczenie_Wielowies(1).pdf

 

Autor treści: Paweł Nowak 

Autor:
Data utworzenia: 26-05-2020 10:50:21