Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza MiG Syców o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Działosza i Wielowieś 30-07-2019

Obwieszczenie Burmistrza MiG Syców o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Działosza i Wielowieś.

treść obwieszczenia files/fck/File/obwieszczenia/2019/obw-Dzialosza-Wielowies.pdf


Autor treści: Paweł Nowak

Autor:
Data utworzenia: 30-07-2019 11:15:39
Data edycji: 30-07-2019 11:25:54