Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza MiG Syców o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 15-01-2019

Obwieszczenie Burmistrza MiG Syców o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 

treść dokumentu www.ftp.sycow.pl/obw_proj_zm_studium.pdfAutor treści: Paweł Nowak

Autor:
Data utworzenia: 15-01-2019 14:07:26