Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza MiG Syców o przystąpieniu do sporzadzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców 29-08-2018

Obwieszczenie Burmistrza MiG Syców o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców  

treść dokumentu files/fck/File/obwieszcz/2018/obw_zm_stud_Sycow.jpg


Autor: Paweł Nowak

Autor:
Data utworzenia: 29-08-2018 15:58:03
Data edycji: 05-09-2018 7:54:09