Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza MiG Syców o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Komorowa 29-08-2018

Zawartość: obwieszczenie z dnia 29.08.2019 r.; ponowne wyłożenie z dnia 28.11.2018 r.

 Obwieszczenie Burmistrza MiG Syców o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Komorowa

obwieszczenie: files/fck/File/obwieszcz/2018/obw_MPZP_Komorow.jpg
ponowne wyłożenie: files/fck/File/obwieszcz/2018/obw_MPZP_Komorow2.doc


Autor treści: Paweł Nowak

Autor:
Data utworzenia: 29-08-2018 15:55:56
Data edycji: 01-03-2019 9:32:12