oświadczenia majątkowe osób zarządzających i członków organów zarządzających osobami prawnymi

Osoby zarządzające i członkowie organów zarzadzających gminną osobą prawną - rok 2020 (SGK, STBS, CK, SPZOZ, MOSiR, CUW, M-GOPS, ZZO Olszowa) 10-06-2020

Osoby zarządzające i członkowie organów zarzadzających gminną osobą prawną - rok 2020 (SGK, STBS, CK, SPZOZ, MOSiR, CUW, M-GOPS, ZZO Olszowa)

Oświadczenia składane na poczatku roku (oświadczenia za rok 2019 składane w 2020 r.):

(uwaga: oświadczenia majatkowe można bezpośrednio otworzyć korzystając z przeglądarki Mozilla Firefox lub inną przegladarką  otwierając pliki za pomocą Adobe Reader)

Zbigniew Ligus- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Sycowie: files/fck/Oswiadczenie_Zbigniew_Ligus.pdf
  
Grzegorz Dąbrowski- Prezes Zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: files/fck/Oswiadczenie_Grzegorz_Dabrowski.pdf

Dominik Kulok - Członek Zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Kierownik ZUKiEC:files/fck/Oswiadczenie_Dominik_Kulok.pdf

Piotr Szkarek- Prezes Zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (korekta) - files/fck/Oswiadczenie_Jaroslaw_Szklarek_Korekta-.pdf

Piotr Szkarek- Prezes Zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (z tytułu zatrudnienia) - files/fck/Oswiadczenie_Jaroslaw_Szklarek_z_tytulu_zatrudnienia-.pdf

Miłosz Malewski- Prezes Zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:files/fck/Oswiadczenie_Milosz_Malewski_za_rok_2019.pdf 

Miłosz Malewski- Prezes Zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:
(z tytułu rozwiązania umowy o pracę) - files/fck/Oswiadczenie_Milosz_Malewski_z_tytulu_rozwiazania_umowy_o_prace.pdf 

Miłosz Malewski- Prezes Zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:
(z tytułu rozwiązania umowy o pracę - KOREKTA) - files/fck/Oswiadczenie_Milosz_Malewski_z_tytulu_rozwiazania_umowy_o_prace_KOREKTA.pdf

Paulina Syposz-Ciemny  - Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie: files/fck/Oswiadczenie_Paulina_Syposz_Ciemny.pdf

Piotr Nogala - Dyrektor SPZOZ "Przychodnia" w Sycowie: files/fck/Oswiadczenie_Piotr_Nogala.pdf

Monika-Zobek-Dubicka - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych: -files/fck/Oswiadczenie_Monika_Zobek_Dubicka.pdf

Anna Kapica - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie: files/fck/Oswiadczenie_Anna_Kapica(1).pdf

Małgorzata Grygiel Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie:files/fck/Oswiadczenie_Malgorzata_Grygiel.pdf

Marzena Koppenberg - Prezes Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów OLSZOWA: files/fck/Oswiadczenie_Marzenia_Koppenberg-.pdf

Marzena Koppenberg - Prezes Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów
OLSZOWA (Korekta na dzień 23.09.2020R) - files/fck/Korekta_Marzena_Koppenberg(1).pdf

Marzena Koppenberg - Prezes Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów
OLSZOWa (Korekta roczna na dzień 31.12.2019R) - files/fck/Korekta_roczna_Marzena_Koppenberg.pdf

Adam Rozciecha - Członek Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów OLSZOWA:
files/fck/Oswiadczenie_majatkowe_Adam_Rozciecha.pdf

Adam Rozciecha - Członek Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów OLSZOWA: (Korekta)
files/fck/Oswiadczenie_majatkowe_Adam_Rozciecha_korekta.pdf

Adam Rozciecha - Członek Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów OLSZOWA: (z tytułu rezygnacji): files/fck/Oswiadczenie_majatkowe_Adam_Rozciecha_z_tyt_rezygnacji.pdf
 

Autor:
Data utworzenia: 10-06-2020 13:59:16
Data edycji: 25-03-2021 11:58:18