oświadczenia majątkowe osób zarządzających i członków organów zarządzających osobami prawnymi

Osoby zarządzające i członkowie organów zarzadzających gminną osobą prawną - rok 2019 (SGK, STBS, CK, SPZOZ, MOSiR, CUW, M-GOPS, ZZO Olszowa) 11-06-2019

Osoby zarządzające i członkowie organów zarzadzających gminną osobą prawną - rok 2019 (SGK, STBS, CK, SPZOZ, MOSiR, CUW, M-GOPS, ZZO Olszowa)

Oświadczenia składane na poczatku roku (oświadczenia za rok 2018 składane w 2019 r.):

(uwaga: oświadczenia majatkowe można bezpośrednio otworzyć korzystając z przeglądarki Mozilla Firefox lub inną przegladarką  otwierając pliki za pomocą Adobe Reader)

Zbigniew Ligus- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Sycowie: files/fck/File/osw/2019/LigusZ_2019.pdf

Joanna Wysocka - p.o. Dyrektora MOSiR w Sycowie: 
files/fck/File/osw/2019/WysocJ_2019_1.pdf
files/fck/File/osw/2019/WysocJ_2019_2.pdf
 
Grzegorz Dąbrowski- Prezes Zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: files/fck/File/osw/2019/DabrG_2019.pdf

Dominik Kulok - Członek Zarządu Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Kierownik ZUKiEC: files/fck/File/osw/2019/KulD_2019.pdf

Miłosz Malewski- Prezes Zarządu Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: files/fck/File/osw/2019/MalewM_2019.pdf 
files/fck/Oswiadczenie_majatkowe_Milosz_Malewski.pdf


Paulina Syposz-Ciemny  - Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie: files/fck/File/osw/2019/SypP_2019.pdf

Piotr Nogala - Dyrektor SPZOZ "Przychodnia" w Sycowie: files/fck/File/osw/2019/NogP_2019.pdf

Monika Zobek-Dubicka - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych: files/fck/File/osw/2019/DubiM_2019.pdf

Urszula Stawicka - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie: files/fck/File/osw/2019/StawU_2019.pdf

Anna Kapica- Z-ca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie: files/fck/File/osw/2019/KapiA_2019.pdf

Marzena Koppenberg - Prezes Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów OLSZOWA:  files/fck/File/osw/2019/KoppM_2019.pdf

 

Autor:
Data utworzenia: 11-06-2019 17:42:21
Data edycji: 29-07-2020 9:18:26